Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote 36 julkaistu

Kasvava kiinnostus suomenkielellä julkaistua tutkimusta kohtaan sekä tarve saada julkaistua kansainvälistä vertaisarviointiprosessia kevyempiä ja pienempiä tutkimusartikkeleita tai raportteja johtivat seuran vanhan julkaisusarjan uudistamiseen digitaalisin keinoin.

Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjassa (SMST) julkaistaan maatalous- ja elintarviketieteiden alan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä alkuperäistuloksiin perustuvia tutkimusraportteja tai katsaus-tyyppisiä kirjoituksia. Aiemmin sarjassa on julkaistu lähinnä joka toinen vuosi Maataloustieteen Päivien suullisiin sekä posteriesityksiin perustuvia artikkeleita (ns. pitkät jutut). Sarjan siirryttyä OJS -alustalle artikkelit ovat sekä helposti löydettävissä että vapaasti kaikkien saatavilla.

Digiloikan myötä sarjassa julkaistaan kerran vuodessa kansallisesti kiinnostavia ja pohjoismaista maataloutta käsitteleviä käsikirjoituksia. Sarjan keskiöön kuuluvat muun muassa ruoantuotantoon liittyvät alat, kuten maaperä-, ympäristö-, puutarha-, kasvintuotanto-, kotieläin-, talous-, elintarvike- ja teknologiatutkimus.

 

Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjan numero 36 on nyt julkaistu. Antoisia lukuhetkiä!