Historia

Suomen maataloustieteellinen seura perustettiin 1909. Tälle sivulle kerätään tietoa seuran pitkästä ja mainekkaasta historiasta. Historiikkeja on kirjoitettu ainakin kolme, joista viimeisimmän on koonnut MMM Pirjo Pursiainen Seuran satavuotisen taipaleen täytyttyä. Viimeisemmässä historiikissa keskitytään Seuran toimintaan vuosina 1973-2008, mutta esitellään myös aikaisemmat yhteenvedot (Cajander 1920, Aalto-Setälä 1934) sekä Seuran tiedotussihteerinä toimineen Marja-Leena Puntilan laatima, Seuran toimintaa vuoteen 1972 saakka käsittelevä historiikki (Puntila 1973).