Maataloustieteen päivät 2014

Maataloustieteen Päivät 2014 järjestettiin Helsingissä Viikissä 8.–9. tammikuuta. Päivien ohjelma kattoi viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Paikalla oli tutkijoita, opettajia, yrittäjiä, hallintoa, neuvontaa ja yritysten asiantuntijoita. Teemoja olivat mm. Automaatio maataloudessa, Genomeista käytäntöön, Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus ja kilpailukyky, Kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon yhteensovittaminen, Iloa ruoasta – lisäarvotekijät ruokaketjussa, Mihin satojen nousu pysähtyi?, Hevostalouden mahdollisuudet ja Eloperäiset viljelysmaat esitelmät ja posterit

 

SUOMEN MAATALOUSTIETEELLISEN SEURAN TIEDOTE NO 30

Maataloustieteen Päivät 2014

8.-9.1.2014 Viikki, Helsinki

 

 

Tämä julkaisu sisältää artikkelit Maataloustieteen Päivien 2014 

esitelmistä ja postereista    

 

Toim. Mikko Hakojärvi ja Nina Schulman

Julkaistu 9.1.2014

ISSN 0358-5220
ISBN 978-951-9041-58-2 

 

HUOM! Kaikki sähköiseen julkaisuun toimitetut artikkelit löytyvät tästä julkaisusta. Kaikista esitelmistä tai postereista ei kuitenkaan ole toimitettu artikkelia, mistä johtuen kyseisen esityksen tai posterin nimessä ei ole linkkiä artikkeliin.

 

 

Näin viittaat tässä julkaisussa ilmestyneeseen artikkeliin:

Artikkelin kirjoittajien nimi/nimet. 2014. Artikkelin nimi. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2014 [verkkojulkaisu].

Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 30. Toim. Mikko Hakojärvi ja Nina Schulman.

Viitattu [tähän päivämäärä, jolloin viittaus tehty]. Julkaistu 9.1.2014. Saatavilla Internetissä:

www.smts.fi (kyseisen artikkelin nimi). ISBN 978-951-9041-58-2.