Kasteen keruukokeet Keniassa, MMM Juuso Tuure, Helsingin yliopisto