Maataloustieteen päivät 2020

Maataloustieteen Päivät 2020 järjestettiin Helsingissä Viikissä 8. – 9.1.2020 Päivien ohjelma kattoi viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa. Vuonna 2020 Maataloustieteen Päivät kokosivat paikalle yli 650 osallistujaa. Kiitos kaikille osallistuneille!

 

Hyväksytyistä esitelmistä ja postereista pystyi halutessaan lähettämään pidemmät kirjoitukset. Lyhyet abstraktit sekä pidemmät tekstit julkaistiin elektronisessa muodossa Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote -sarjassa. https://journal.fi/smst/

Abstraktikirja/ abstract book:

 

Suullisten esitysten ohjelma/ Oral presentations: