Maataloustieteen Päivät 2024

Maataloustieteen Päivät 2024 järjestetään Helsingissä Viikissä 10.-11.tammikuuta. Päivien ohjelma kattaa viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa. Vuonna 2022 Maataloustieteen Päivät kokosivat paikalle yli 500 osallistujaa.

Kevään aikana pyysimme ehdotuksia kokonaisista sessioista Maataloustieteen päiville. Saimme runsaasti sessioehdotuksia, joista koostimme kokonaisuudet:

 
1. Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus
2. Globaali ja lokaali ruokaturva
3. Reilu siirtymä vähähiiliseen ruokajärjestelmään
4. Maitotilayrityksen kustannustehokas johtaminen
5. Sosiaalinen kestävyys maatalous- ja puutarhatuotannossa
6. Nuoret maatalousyrittäjät – johtamistoimen kehittäminen, osaamistarpeet ja alan houkuttelevuus
7. Maatalouspolitiikka
8. Datatalous muuttaa maataloutta
9. Robotiikka ja kuvantaminen
10. Älykkäät järjestelmät maataloudessa
11. Kotieläinten ruokinta ja hyvinvointi
12. Kestävä ja vastuullinen kotieläintuotanto
13. Kestävä kotieläinjalostus
14. Kehittyvä hevostalous
15. Kasvigenetiikka ja kasvinjalostus
16. Vieraslajit maa- ja puutarhataloudessa
17. Kehittyvä kasvintuotanto
18. Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja sen vaikutukset
19. Monimuotoinen luomu
20. Turvepeltojen päästövähennyksiä vesienhallinnalla
21. Maatalousmuovien kestävä käyttö
22. Monitieteisesti peltomaan monimuotoisuudesta 
23. Kierrätyslannoitteet väkilannoitteiden korvaajina
24. Uusinta tietoa happamista sulfaattimaista
25. Virtuaaliset oppimisympäristöt ja uudet pedagogiset toimintamallit maatalousalan koulutuksessa
26. Tieteen ja koulutuksen jalkauttaminen
27. Muu

Pyysimme teitä jättämään abtsrakteja Päivien ohjelmaan 17.9.2023 mennessä ja saimmekin niitä runsaasti. Abstraktit ovat nyt arvioitavina, ja ilmoitamme lokakuun loppupuolella abstraktin jättäjille esitysmuodosta yms.

Asiantuntija-arvioiden perusteella osa abstrakteista valitaan Päivien ohjelmaan esitelmiksi ja osa postereiksi. Esitelmiksi valitaan ensisijaisesti valmiiden tutkimusten tulosten esittelyjä. Postereissa voi esitellä myös alkamassa tai meneillään olevia hankkeita.

Hyväksytyistä esitelmistä ja postereista voi halutessaan lähettää pidemmät kirjoitukset myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen. Tekstit julkaistaan elektronisessa muodossa Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote -sarjassa.

Tarjottujen esitelmien pitäjät ja posterinäyttelyyn osallistuvat tutkijat maksavat Päivien normaalin osallistumismaksun. Ilmoittautuminen päiville aukeaa syksyllä, ja tiedotamme siitä erikseen.

Tervetuloa luomaan korkeatasoista maataloustieteellistä tapahtumaa!

***

Deadline for Abstract submission for Finnish Agricultural Science Days 2024  was 17.9.2023. Submitted abstract is the final version, and will be published in Electronical publication. Abtsracts are now evaluated and we will inform later ca. at the end of Ocober, presenters on details of oral or poster presentation, and other information.

All presenters will pay the registration fee, and registration for the event will open in autumn 2023. 

In 2022 there was more than 500 participants in the Finnish Agricultural Science Days!

 

Lisätietoja/ More information:

Timo Sipiläinen, puheenjohtaja

029 415 8932

etunimi.sukunimi at helsinki.fi /

 

Venla Jokela, tiedotussihteeri

050 5911754

etunimi.sukunimi  at helsinki.fi