Hyötyä ravinnetaseista -tutkimuksen seminaari

Luonnonvarakeskus ja Suomen Maataloustieteellinen seura järjestävät

Hyötyä ravinnetaseista  –seminaarin

Aika: 28.2. klo 8.30–12.30
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104,  Kirkkokatu 6, Helsinki

Onko lannoitusrajoituksiin perustuva ympäristöohjaus riittävä ohjaamaan viljelyä kestävään suuntaan niin, että myös peltojen sadontuottokyky säilyy? Ravinnetaseilla voidaan kuvata lannoituksen ja sadontuoton välistä tasapainoa. Yhdistäessään nämä kaksi olennaista tietoa ravinnetaseista voisi tulla lannoitusrajoituksia parempi ympäristöohjauskeino.

Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Perunantutkimuslaitos ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus tarkastelivat peltolohkokohtaisia ravinnetaseita ympäristön ja talouden näkökulmista. Aineiston tuottivat Eviran viljaotanta, Mytvas-seurantatutkimukset, ProAgrian lohkotietopankki, TEHO- ja TEHO Plus –hankkeet, tärkkelysperunan viljelijät, Raisio Oy ja Agrimarket. Hyötyä taseista –tutkimuksessa aineistot yhdistettiin ja saatiin kokoon 220 000 lohkohavaintoa toteutuneista ravinnetaseista vuosina 1988–2014. Tutkimuksessa tarkasteltiin ravinnetaseiden yhteyttä ympäristöriskeihin ja viljelyn talouteen sekä asetettiin ravinnetaseille viitearvoja.

Maksuton seminaari on suunnattu kaikille maatalouden ympäristöasioista kiinnostuneille asiantuntijoille, tutkijoille ja neuvontajärjestöjen sekä maatalous- ja ympäristöhallinnon edustajille.

Ilmoittautuminen tästä linkistä 22.2.2017 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen:

Ohjelma
 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
 9.00 Seminaarin avaus, professori Markku Yli-Halla
 9.10 Tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprofessori Eila Turtola, Luke
 9.30 Miten ravinnetaseiden vertailu eri lohkojen välillä onnistuu? Typpitaseiden jakaumat ja vaihtelun aiheuttajat, johtava tutkija Tapio Salo, Luke
10.00 Perunan typpitaseet, tutkija Anna Sipilä, Petla
10.15 Onko typpitaseiden ja huuhtouman välillä yhteyttä? Tutkija Elena Valkama, Luke
10.30 Tauko
11.00 Kuinka suuriin typpitaseisiin päädytään optimilannoituksella? Lannoitusrajoitteet ja ravinnetaseohjaus, tutkija Antti Miettinen, Luke
11.30 Ravinnetaseiden viitearvot, Eila Turtola
11.45 Keskustelua

Tervetuloa
Eila Turtola

Luonnonvarakeskus
Sähköposti eila.turtola@luke.fi
+358 29 532 6606

Lisätietoja antavat myös:
  Antti Miettinen, antti.miettinen@luke.fi, 029 532 6365
  Elena Valkama, elena.valkama@luke.fi, 029 532 6627
  Anna Sipilä, anna.sipila@petla.fi, 040 450 7203
  Tapio Salo, tapio.salo@luke.fi, 029 532 6516