Vesisektorin kehitysyhteistyö, Paul Silfverberg, Ulkoasiainministeriö