Maataloustieteen päivien 204 posterit sessioittain

SUOMEN MAATALOUSTIETEELLISEN SEURAN TIEDOTE NO 30

Maataloustieteen Päivät 2014

Posterit

 

Keskiviikko 8.1.2014

 

Sokerijuurikas ja muut erikoiskasvit

 

Tattari – esimerkki vihreän talouden vaihtoehtokasvista

Marjo Keskitalo, MTT

 

Pohjoista laatua erikoiskasveilla

Rainer Peltola, MTT

 

Pellavan satoisuus, SDG lignaani-, öljy-, proteiini-, kadmium- ja lyijypitoisuus lajikekokeissa ja käytännön viljelyssä lounaisen Suomen alueella

Veli Hietaniemi, MTT

 

Käytännön tilakoe nestemäisen starttifosforilannoituksen käytöstä sokerijuurikkaalla

Susanna Muurinen, SjT

 

Satovastetta sokerijuurikkaan starttifosforilannoituksella

Susanna Muurinen, SjT

 

Sokerijuurikaslajikkeiden sadon kehitys vuosina 2000–2012

Susanna Muurinen, SjT

 

Juurikasmaiden maa-analyysitulokset kertovat 2002–2012

Susanna Muurinen, SjT

 

Katteen käyttö sokerijuurikkaalla

Susanna Muurinen, SjT

 

Ankeroiskartoituksen tuloksia Suomessa

Marja Turakainen, SjT

 

Saneerauskasvien viljely juurikasankeroisen hallinnassa

Marja Turakainen, SjT

 

Jaettu typpilannoitus sokerijuurikkaalla

Marja Turakainen, SjT

 

Energiaa sokerintuotantoon -koulutushanke

Tiina From, SjT

 

Integroitu kasvinsuojelu

 

Rikkakasvien torjunnan taloudellinen vaste viljaa viljeltäessä

Heikki Jalli, MTT

 

Ekologinen infrastruktuuri integroidun torjunnan (IPM) tukena

Anne Piirainen, HY

 

Rikkakasvikartoitukset kartalle

Jukka Salonen, MTT

 

Sienitaudit tuhoavat rypsin juuria

Marika Rastas, MTT

 

Rypsikasvuston mikroilmasto ja pahkahome

Heikki Harmanen, SeAMK

 

Lajiketestauksilla apua luomuperunan lajikevalintaan

Pirjo Kivijärvi, MTT

 

Perunaseitin torjunta luomuviljelyssä

Pirjo Kivijärvi, MTT

 

Artificial inoculation of oats and barley with Fusarium langsethiae

Päivi Parikka, MTT

 

Miten talviaikainen kasvipeitteisyys vaikuttaa viljan punahomeisiin ja hometoksiineihin

Päivi Parikka, MTT

 

Kestävä kasvintuotanto

 

Towards sustainable plant production, carbon sequestration and soil life in arable farming, farm level comparison between England and Finland in no till production

Jussi Knaapi, Freelancer/Koneviesti

 

Modernin kasvinjalostuksen mahdollisuudet

Kristiina Himanen, HY

 

Viljelykasvien satopotentiaalin toteutuminen suomalaisessa kasvinviljelyssä

Matti Kousa, HY

 

Maan vesipitoisuuteen vaikuttavien ominaisuuksien ja sateen vaikutus maksimaaliseen biomassan kertymiseen sekä paikkakohtaiseen vaihteluun

Mikko Hakojärvi, HY

 

Olisiko indeksoinnista apua pellon käytön suunnittelussa?

Marjo Keskitalo, MTT

 

Maaperä ja lannoitus

 

Proficiency test on soil improver maturity tests

Liisa Maunuksela, Evira

 

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi

Tiina Ruuskanen, MTT

 

Turkiseläinten lanta ohran kasvinravitsemuksessa

Petri Kapuinen, MTT

 

Turkiseläinten lanta porkkanan kasvinravitsemuksessa

Petri Kapuinen, MTT

 

Orgaanisten lannoitevalmisteiden hallittu varastointi peltopattereissa

Tiina Tontti, MTT

 

Biofortification of selenium in Brassica napus L.

Nashmin Ebrahimi, HY

 

Micronutrient concentrations in the soils of Sub-Saharan Africa

Riikka Keskinen, MTT

 

Selenium enhances carbohydrate metabolism with stimulatory effects on nodulation in alfalfa (Medicago sativa L.)

Anthony Owusu-Sekyere, HY

 

Ympäristö – minne päästöt karkaavat?

 

Kyntösyvyyden vaikutus muokkauskerroksen helppoliukoisen fosforin pitoisuuteen

Mari Räty, MTT

 

Fosforin reaktiot ojasedimenteissä nurmenviljelyalueella

Helinä Hartikainen, HY

 

Lannoitetypen huuhtoutumisen kinetiikasta ja määristä ruokohelpillä ja timoteilla

Simo Jokinen, MTT

 

Happaman sulfaattimaan valumaveden laadun parantaminen pohjavedenkorkeutta säätämällä, tuloksia lysimetrikokeesta ja Söderfjärdenin koekentällä

Seija Virtanen, HY / Salaojituksen Tukisäätiö

 

Pohjaveden tason vaikutus turvepellon kasvihuonekaasupäästöihin

Kristiina Regina, MTT

 

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia

Riitta Savikko, MTT

 

Nurmiviljelyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen mittaaminen

Sanna Kykkänen, MTT

 

IPM osana vihannestuotantoketjun vastuullisuutta

Marja Aaltonen, MTT

 

Rehuntuotanto

 

Korjuurytmityksen ja lannoituskäytännön vaikutus säilörehunurmen määrään, laatuun ja ravinnetaseisiin

Raija Suomela, MTT

 

Rehunkorjuumenetelmien vertailu peltolohkojen etäisyyden kasvaessa

Janne Räisänen, Savonia AMK

 

Yksivuotiset laidunkasvit luomutiloilla: kokemukset hyötykäyttöön neuvonnan ja tutkimuksen yhteishankkeessa

Marketta Rinne, MTT

 

Nutritional and fermentation quality of ensiled willow from an integrated seed and bioenergy agroforestry system

Marketta Rinne, MTT

 

Kehitysasteen ja säilöntäaineen vaikutus valkolupiinivehnäsäilörehun käymislaatuun ja aerobiseen stabiilisuuteen

Walter König, HY

 

Herneen kylvötiheys kokoviljasäilörehussa

Heikki Koskimies, SeAMK

 

Syysrypsin lehtien rehusato ja sen ruokinnallinen arvo

Antti Tuulos, HY

 

Maissin soveltuvuus rehukasviksi Keski-Suomessa

Arto Huuskonen, MTT

 

Mikrolevien käyttö kotieläinten ravitsemuksessa

Marjukka Lamminen, HY

 

Kehittyvä nurmitalous

 

Nurmipalkokasveja viljelyyn ja laidunnukseen Pohjois-Pohjanmaalle

Marika Laurila, MTT

 

Seitsemän lihavaa vuotta – vieläkö nurmen fosforilannoituksesta voidaan tinkiä

Arja Mustonen, HY

 

Nurmiartturi – hävikit kuriin ja laadunvaihtelut hallintaan

Markku Niskanen, ProAgria

 

Lajikevalinnan ja niiton ajoituksen vaikutus nurmisatoon kahden ja kolmen niiton strategioilla

Maarit Hyrkäs, MTT

 

Vastediversiteetti nurmikasvien resilienssin arvioinnissa ja edistämisessä

Hanna Mäkinen, MTT

 

Puutarhatuotanto ja viherala

 

TERVEMARJA-hanke kehittää mansikan punamädän riskinhallintaa

Päivi Parikka, MTT

 

Saksankäärökärsäkäs, uusi tuholainen mansikkamaille?

Tuomo Tuovinen, MTT

 

Glen Ample -vadelmalajikkeen ongelma: vatunäkämäpunkki

Tuomo Tuovinen, MTT

 

Kasvihuonetuottajien kasvinterveyden riskinhallintakyvyn kehittäminen

Lotta Kaila, Evira

 

Puutarhakasvien luomutuotanto nousuun

Terhi Suojala-Ahlfors, MTT

 

Porkkanan ja palsternakan syyskylvö Pohjois-Suomessa

Anu Räty, MTT

 

Keräkaali- ja porkkanalajikkeiden aistinvarainen arviointi

Anu Räty, MTT

 

Avomaankurkkua kausihuoneesta ja avomaalta

Anu Räty, MTT

 

Kasvikuitualusta turpeen tai kookosrouheen korvaajana mansikan kasvihuoneviljelyssä

Pauliina Palonen, HY

 

Kustannustehokas kasvihuoneilmaston hallinta

Mona-Anitta Riihimäki, HAMK

 

Maitohappokäsitelty minkin vesivirtsa sekä minkin lietelannan kuivajae ravinnelähteinä kasvihuoneviljelyssä

Teo Kanniainen, HAMK

 

Lentävien kasvintuhoojien tunnistamisjärjestelmän kehittäminen avomaan olosuhteisiin: automaattisen ansakameran prototyyppi

Teo Kanniainen, HAMK

 

Puolikorkeiden pensasmustikoiden radikaalien leikkaustapojen vaikutus pensaan talvehtimiseen

Kirsi Salminen, MTT

 

Koristeomenapuiden sormenjälkitutkimus

Leena Lindén, HY

 

Hevostalous ja hevoslaitumet

 

Millainen on laadukas ratsastustunti?

Annika Tienhaara, MTT

 

Nettityökalu hevosyrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Maija Järvinen, MTT

 

Hevostalouden rooli murroksessa Euroopassa

Maija Järvinen, MTT

 

Hinnoitteluosaaminen kannattavan hevosyritystoiminnan mahdollisuutena

Sirpa Pussinen, HAMK

 

Effects of weight gain on gene expression in subcutaneous neck and tailhead adipose tissue in grazing Finnhorse mares

Shaimaa Selim, HY

 

Natural and forage values on semi-natural and permanent pastures grazed by horses

Irina Herzon, HY

 

Hevosenlannan hyötykäyttö

 

Kuivikemateriaalin vaikutus hevosenlannan ravinteiden sitomiseen ja hyödynnettävyyteen

Riikka Keskinen, MTT

 

Hevosenlannan tuubikompostointi

Elina Virkkunen, MTT

 

Hevosenlannan hyötykäyttö Kainuussa

Elina Virkkunen, MTT

 

Hevosenlanta tuottaa biokaasua

Elina Virkkunen, MTT

 

Nettityökalu tallien lantahuollon tukena

Inkeri Riipi, MTT

 

Rumpukompostorista hevostallien lantalogistiikan ratkaisu?

Riina Huttunen, Ylä-Savon ammattiopisto

 

Turkistuotanto

 

Toimintatavan opas ketun lopetukseen

Hannu Korhonen, MTT

 

Hyvä toimintatapa minkin lopetuksessa

Hannu Korhonen, MTT

 

Yksilöllinen ja ryhmälopetus tarhatulla minkillä

Hannu Korhonen, MTT

 

Monivirikeympäristön kehittäminen aikuisille siniketuille: esikoe

Lilli Frondelius, MTT

 

Käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja terveyden mittaaminen

 

Broilerien hyvinvoinnin mittaaminen tilalla

Petra Tuunainen, MTT

 

P4 Rapid pikaprogesteronitestin luotettavuus

Sari Kajava, MTT

 

GAITWISE automatic lameness detection system for dairy cows: up & running and being tested in MTT Maaninka CowLab

Lilli Frondelius, MTT

 

Lehmän makuukäyttäytymistä automaattisesti mittaavan RumiWatch Pedometrin luotettavuuden arviointi: esikoe

Mughal Mikaela, Itä-Suomen yliopisto

 

Automaattisten kiimantunnistusjärjestelmien luotettavuus

Mikko Järvinen, MTT

 

Nautojen syönti-, märehtimis- ja juontiaikaa mittaavan RumiWatch laitteen luotettavuuden arviointi: esikoe

Salla Ruuska, Itä-Suomen yliopisto

 

Broilerihallien ilmanvaihdon hienosäätö

Tapani Kivinen, MTT

 

Lypsylehmien ja hiehojen ruokinta

 

Sinilupiini lypsylehmien valkuaisrehuna

Laura Puhakka, HY (Abstrakti)

 

Ummessaolokauden energian saannin vaikutus lypsylehmien kudosvarastojen käyttöön ja maitotuotokseen

Tuomo Kokkonen, HY

 

Seosrehun tärkkelyspitoisuuden vaikutus lehmien liikkumisaktiivisuuteen ja maitotuotokseen automaattilypsynavetassa

Seija Jaakkola, HY

 

Ayrshire- ja holsteinrotujen soveltuvuus karkearehuvaltaiseen ruokintaan

Auvo Sairanen, MTT

 

Hiehojen ruokintasuositusten kansainvälinen vertailu

Annu Palmio, MTT

 

Koivusta ja kuusesta kuumavesiuutetun hemiselluloosaliuoksen maittavuus lypsylehmille

Outi Kautto, MTT

 

Zeoliittiruokinnan vaikutus poikimahalvauksen esiintymiseen – tilakoe

Eeva Kuusela, Itä-Suomen yliopisto

 

Opetus ja green care

 

Maatalousopiskelijoiden työharjoitteluprosessin tehostaminen maatiloilla virtuaalisesti

Ari Sivula, SeAMK

 

Farm education – Maatila luokkahuoneena

Pia Smeds, MTT

 

Maatiaiset edistävät hyvinvointia. Maatiaisrotuiset kotieläimet terapia- ja kuntoutuskäytössä

Taina Lilja, MTT

 

Karjatilan uudet tuulet

 

Jalostustavoitteet luomumaidontuotannossa

Anneli Yrjö-Koskinen, HY

 

Uusien jalostusmenetelmien käytön kannattavuus lypsykarjatilalla

Leena Kärkkäinen, HY

 

Automaatio, uusi tekniikka ja toimintatavat tehostivat tuotosseurannan maitonäytteidenottoa

Anna-Riitta Leinonen, ProAgria

 

Robottilypsyn vaikutukset jalostusarvostelussa käytettäviin malleihin

Timo Pitkänen, MTT

 

Resilienssiä edistävät tekijät maitojärjestelmässä

Karoliina Rimhanen, MTT

 

Kehittyvä kotieläintuotanto

 

Lehmien elopainon ja painonmuutosten mallintaminen päivittäisten punnitusten avulla

Päivi Mäntysaari, MTT

 

Länsi-Kenian kyttyrällisen naudan historia ja BovineSNP50 -geenimerkkipaneelin genomikattavuus

Miika Tapio, MTT

 

Development needs of dairy farms in Kosovo

Tiina Kokko, MTT

 

Urbanization, environmental regulation and livestock migration

Antti Iho, MTT

 

Lypsylehmien karkearehun kulutuksen arviointi syöntiajan mittauksen avulla

Sari Kajava, MTT

 

Petopunkkien käyttö kanapunkin integroidun torjunnan osana – mahdollisuudet ja haasteet

Tuomo Tuovinen, MTT

 

Tilaruokinnalla kilpailukykyä siipikarjantuotantoon

Timo Karhula, MTT

 

Naudanlihantuotanto

 

Risteytyksellä lisäarvoa ay-sonnin ruholle

Arto Huuskonen, MTT

 

Lihanautojen valkuaisruokinnan optimointi kokoviljasäilörehuruokinnalla

Arto Huuskonen, MTT

 

Igenityn geenitestin toimivuus lihanaudoilla suomalaisessa tila-aineistossa

Maiju Pesonen, MTT

 

Liharotuisten risteytysnautojen kasvu- ja teurasominaisuudet suomalaisessa teurasaineistossa

Maiju Pesonon, MTT

 

Kolmiroturisteytysten kasvu- ja teurasominaisuudet suomalaisessa teurasaineistossa

Maiju Pesonon, MTT

 

Seleenilisä säilörehuun säilöntäaineen mukana

Arja Seppälä, MTT

 

Uudistuseläinten kasvatuksen ulkoistaminen emolehmätuotannossa

Hannu Viitala, Savonia AMK

 

Juotto- ja vieroitusstrategioiden vaikutukset maitorotuisten vasikoiden kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin

Leena Tuomisto, MTT

 

Assessing environmental impacts of Finnish beef production

Hannele Pulkkinen, MTT

 

Salaojitus

 

Gårdskulla Gårdin koekentän mittaus- ja mallintamistuloksia

Jyrki Nurminen, Salaojayhdistys ry

 

Salaojituksen ja jankkuroinnin vaikutukset maan rakenteeseen ja satoon

Merja Myllys, MTT

 

Typen prosessien mallintaminen peltoalueilla

Heidi Salo, Aalto-yliopisto

 

Esipäällysteen toimivuus salaojituksessa

Markus Sikkilä, HY

 

Sedimenttiprosessit kaksitasoisessa maatalousuomassa

Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto

 

SCIEN drainage technologies and a WikiSCIEN

Jaana Uusi-Kämppä, MTT

 

Energia

 

Energiatehokkuudella kannattavuutta nautakarjatiloille

Raija Lankinen, Savonia AMK

 

Nurmikon leikkuun polttoainekulutus ja kasvihuonekaasupäästöt osana viherrakentamiskohteen elinkaariarviointia

Aaro Alaspää, HY

 

Pihattonavetan energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen

Mari Rajaniemi, HY

 

Maatilojen energiankäytön kasvihuonekaasujen vähentäminen: bioenergiaa vai tuoresäilöntää

Pellervo Kässi, MTT

 

Automaatio

 

Avustava ja mukautuva maataloustyökone – AGROMASSI

Juha Backman, Aalto-yliopisto

 

Maatilojen tietotekniset valmiudet ja tarpeet

Petri Kainulainen, Savonia AMK

 

Palvelukehys-konsepti automaattisessa sovellusten välisessä tiedon ja toiminnallisuuksien vaihtamisessa

Markku Koistinen, MTT

 

Ruokaketjun kestävyys ja viestintä

 

Vastuullisuusviestintä suomalaisten pk-yritysten näkökulmasta

Anna Hillgrén, Turun yliopisto

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys: Kontekstina ruoka- ja maatalous: Ilmastoystävällinen syöminen osaksi suomalaisten arkea lounasruokailun kautta

Taneli Roininen, MTT

 

Mitä kuluttajat haluavat tietää sianlihan tuotantoketjusta?

Jaana Kotro, MTT

 

Tuorekasvisten ja prosessivesien laatu

Marja Lehto, MTT

 

Luomuviljan käyttölaatu ja satotaso

Anne Mäittälä, Evira

 

Kasteluvesien laatu osana kasvisten tuoteturvallisuutta

Riina Tuominen, HY

 

Luonnonmukaisen tuotannon ja ruoan laatutekijät – metasynteesi kuluttajalähtöisistä laatutekijöistä

Jaakko Nuutila, MTT

 

Organic food in Finnish food policy and in praxis

Helmi Risku-Norja, MTT

 

Bioenergiamarkkinat

 

Päästökaupan vaikutukset sähkön hintaan

Ismo Makkonen, SeAMK

 

Metsänomistajien näkemykset energiapuukaupasta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Tuomas Hakonen, SeAMK

 

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla

Tuomas Hakonen, SeAMK

 

Nestemäisten biopolttoaineiden markkinahintoihin vaikuttavat tekijät

Heidi Rintamäki, MTT

 

Kansainvälinen bioenergiakauppa – biopolttoainetavoitteiden vaikutukset

Heidi Rintamäki, MTT

 

Kotieläintilan kehittäminen

 

eHieho-laskuri uudistuseläinten kasvatuksen kustannusten selvittämiseen

Hannu Viitala, Savonia AMK

 

Controlling Actinobacillus pleuropneumoniae infections in fattening pig

Anna Stygar, MTT

 

Miten lisätä tautisuojausta sika- ja nautatiloilla?

Jarkko Niemi, MTT

 

Markkinat ja politiikka

 

Assessment of agri-environmental public goods and externalities at the regional levels in Finland using fuzzy synthetic evaluation

Qiuzhen Chen, HY

 

The multiplier effects of the Finnish sugar sector

Ellen Huan-Niemi, MTT

 

Maatilojen tilusrakenne ja pellonraivaus Suomessa 2000-luvulla

Olli Niskanen, MTT

 

Viljelijöiden verotustietoihin perustuva tulokehitys vuosina 2000–2010

Heini Toikkanen, MTT

 

Lannoitteiden kansainvälinen kauppa ja tuontiin vaikuttavat tekijät

Hanna Partio, HY

 

Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla

Sari Iivonen, HY

 

Valtion katastrofiapu ja satovahinkovakuutusten kysyntä Suomessa

Petri Liesivaara, MTT

 

Yhteistyö yritystoiminnassa

 

Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon T&K-hanke

Jyrki Rajakorpi, SeAMK

 

Yhteisnavettayritysten johtamiskäytäntöjä

Anna-Maija Minkkinen, ProAgria

 

Henkistä pääomaa ja taloudellista hyötyä tilojen välisellä yhteistyöllä – Maatilojen palvelutarpeet ja tilojen välinen yhteistyö Etelä-Savossa

Anu Raatikainen, MTK Etelä-Savo

 

Sukupolvien suhteet maatilojen sukupolvenvaihdoksessa

Kalevi Paldanius, Savonia AMK

 

Exporting Finnish agricultural advisory knowhow – Training of agricultural advisors in Kosovo

Kati Partanen, Savonia AMK

 

Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen

Janne Karttunen, TTS

 

Kotieläintila kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeellä

Maarit Hellstedt, MTT

 

Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen

Maarit Hellstedt, MTT

 

Enemmän kuin energiaa – biokaasua maatilalta

 

Biokaasun raaka-aineen korjuukustannus HVP-lohkoilta

Timo Lötjönen, MTT

 

Peltobiomassat biometaanin raaka-aineena: syntyvän jäännöksen hyötykäyttö Turun seudulla

Saija Rasi, MTT

 

Biokaasulaitoksen käsittelyjäännös nurmen ja ohran lannoitteena

Maarit Hyrkäs, MTT