Maataloustieteen päivien 2014 esitelmät

SUOMEN MAATALOUSTIETEELLISEN SEURAN TIEDOTE NO 30

Maataloustieteen Päivät 2014

Esitelmät

 

Keskiviikko 8.1.2014

 

Ruokamarkkinoiden toimivuus ja läpinäkyvyys

 

Ruokakorin hintakehitys Suomessa: erityistarkastelussa brändituotteiden ja kaupan omien merkkien tuotteet

Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus

 

Vertikaalinen hinnan välittyminen Suomen elintarvikemarkkinoilla

Heini Toikkanen, MTT

 

Arvoketjut globalisoituvat, missä elintarvikkeiden arvo syntyy?

Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA

 

Mitä tiedämme ruokamarkkinoiden toimivuudesta Suomessa?

Kyösti Arovuori, PTT

 

Talous ja ympäristö

 

Ympäristökorvausjärjestelmän ja nitraattiasetuksen uudistusten vaikutus lannanlevitysalaan sika-, siipi- ja lypsykarjatiloilla

Olli Niskanen, MTT

 

Kasvinviljelykierto ja ravinteiden vähentäminen maataloudessa – vaikutukset huuhtoumaan ja taloudelliseen kannattavuuteen

Sanna Lötjönen, HY

 

Tulevaisuuden innovaatiot luonnonmukaisessa ja matalan panoskäytön maitoketjussa

Terhi Latvala, MTT

 

Ohjeistus vieraslajien kustannusten taloudelliseen arviointiin

Jaakko Heikkilä, MTT

 

Mittaukset ja robotit tulevat maatalouteen

 

Lehmän aktiivisuuden vaikutus sykevaihteluun

Juha Hietaoja, HY

 

Porsimisen havaitseminen kiihtyvyysanturien avulla

Matti Pastell, HY

 

Maan kosteuden jatkuva mittaaminen NIR-mittalaitteistolla

Juuso Tuure, HY

 

Robottikylvön ja -kylvömuokkauksen mahdollisuudet ja haasteet Suomessa

Timo Oksanen, Aalto-yliopisto

 

 Kehittyvä nurmitalous

 

Effect of lignin content and subunit composition on differential digestibility in clones of timothy (Phleum pratense L.)

Anna Kärkönen, HY

 

Tulevaisuuden nurmet, timoteitä vai englanninraiheinää

Mervi Seppänen, HY

 

Timotei-puna-apila on satoisa lyhytkestoisiin HVP-nurmiin

Oiva Niemeläinen, MTT

 

Phosphorus fertilization and herbage production in Finland

Elena Valkama, MTT

 

Peltomaan kuivatus -sato, maan rakenne ja vesistökuormitus

 

Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi -hanke (PVO2)

Helena Äijö, Salaojayhdistys ry

 

Veden virtauksen, lämmönkulkeutumisen, eroosio

Lassi Warsta, Aalto-yliopisto

 

Salaojitetun pellon vesitaseen spatiaalisesti hajautettu mallintaminen

Mika Turunen, Aalto-yliopisto

 

Typpitase savipellolla, koekenttätuloksia Jokioisten Nummelasta

Emilia Korpelainen, Salaojayhdistys ry

 

Eri salaojitusmenetelmien vaikutus ravinnekuormitukseen: tutkimustuloksia Nummelan koekentältä Jokioisilta

Maija Paasonen-Kivekäs, Sven Hallinin tutkimussäätiö

 

Integroitu kasvinsuojelu

 

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) osana viljatilojen kestävää kasvintuotantoa

Sanni Junnila, MTT

 

IPM osana vihannestuotantoketjun vastuullisuutta

Marja Aaltonen, MTT

 

Integroidun kasvinsuojelun kehittämisen ja yhteisen oppimisen haasteet mansikan tuotannossa

Irene Vänninen, MTT

 

Biohajoava kate mustan muovin korvaajaksi

Kari Tiilikkala, MTT

 

Lypsykarjan genomivalinta

 

Should gene interactions be included in genomic evaluation in animal breeding?

Asko Mäki-Tanila, MTT

  

Genomisten jalostusarvojen laskenta single-step menetelmällä

Minna Koivula, MTT

 

Haplotype-assisted genomic evaluations in Nordic Red Dairy Cattle

Timo Knür, MTT

 

Alternative methods of estimating genomic relationships for single-step evaluations

Mahlako Makgahlela, HY/MTT

 

Utaretulehdusalttiuteen vaikuttavien kromosomialueiden tarkennus suomalaisessa ayrshirekarjassa

Terhi Iso-Touru, MTT

 

Tiistai 9.1.2014

 

Kasvintuotannon kestävä tehostaminen – tie tulevaisuuteen? I

 

Kasvintuotannon kestävä tehostaminen – tie tulevaisuuteen?

Pirjo Peltonen-Sainio, MTT

 

Viljelyvarmuutta taudinkestävyydestä

Marja Jalli, MTT

 

Typen käytön tehokkuuden parantaminen tuotannon kestäväksi tehostamiseksi

Ari Rajala, MTT

 

Kasvintuotannon kestävä tehostaminen – tie tulevaisuuteen? II

 

Palkokasvi on vajaasti hyödynnetty typen lähde

Hannu Känkänen, MTT

 

Faba bean breeding for global change

Fred Stoddard, HY

 

Agro-ecosystem simulation models as tools for exploring the future

Taru Palosuo, MTT

 

Economic analysis of crop rotation and fungicide treatment as sustainable intensifi cation options at a farm level

Xing Liu, MTT

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys: Kontekstina ruoka- ja maatalous

 

Does size matter in organisational practices for sustainability?

Pasi Heikurinen, MTT

 

Towards ecosocial food policy – Now!

Tuula Helne, Kela

 

Food for thought

Tarja Ketola, Turun yliopisto

 

Vakuutukset ja riskinhallinta

 

Viljelijöiden suhtautuminen satoriskeihin ja kaupallisiin satovahinkovakuutuksiin

Minna Väre, MTT

 

Satovahinkovakuutusten hintataso ja viljelijöiden maksuhalukkuus

Sami Myyrä, MTT

 

Malli herkästi tarttuvan eläintaudin aiheuttamien vahinkojen vakuuttamiseksi Suomessa

Jarkko Niemi, MTT

 

Näkökulmia säilörehun korjuuajan optimointiin

 

Nurmisäilörehujen laatu Suomessa

Laura Nyholm, Valio Oy

 

Nurmisäilörehun korjuu pitkän aikavälin taloustarkastelussa

Timo Sipiläinen, HY

 

Nurmisäilörehun korjuuajan merkitys ruokinnansuunnittelussa

Auvo Sairanen, MTT

 

Kasvintuhoojien leviämisreitit torjunnan tukena

 

Fusarium-mätien leviämisreitit ja torjuntavaihtoehdot luomusipulin tuotannossa

Asko Hannukkala, MTT

 

Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys

Salla Hannunen, Evira

 

Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO

Juha Tuomola, MTT

 

Yhteistyö maatalousyritysten voimavarana

 

Osakeyhtiömuodon mahdollisuudet maatilalle

Suvi Rinta-Kiikka, PTT

 

Viljelijän oman työvoiman riittävyys maitotilalla

Markku Lätti, TTS

 

Yhteistyö ja verkostoituminen maitotiloilla

Erkki Laitila, Seinäjoen AMK

 

Sianlihantuotanto

 

PRKAG3-geenillä merkittävä vaikutus sianlihan laatuun

Pekka Uimari, HY

 

Valkuaisruokinnan tasojen vaikutukset immunokastroitujen karjujen tuotantotuloksiin

Liisa Voutila, MTT

 

Sianlihantuotannon eettiset periaatteet tuottajien ja kuluttajien arvioimina

Hilkka Siljander-Rasi, MTT

 

Mitä kuluttaja haluaa elintarvikealalta?

 

Millaista maatalouden geenivarojen säilyttämispolitiikkaa kansalaiset tukevat?

Eija Pouta, MTT

 

Mitä kuluttajat ajattelevat elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista ja viestinnästä?

Hanna Hartikainen, MTT

 

Kuluttajien ja maataloustuottajien näkemyksiä vastuullisuudesta suomalaisessa ruokaketjussa

Laura Koistinen, MTT

 

Miten lisätä kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutusta?

Tapani Yrjölä, PTT

 

Automaatiolla ohjaus ihmiseltä koneelle

 

Toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset ISOBUS-koneiden suunnittelussa

Ari Ronkainen, MTT

 

Smart solutions for modern mower conditioners

Karl-Erik Häggblom, Oy El-Ho Ab

 

Automaatio kuljettajan apuna traktorin peräkärryn kiinnityksessä

Ville Matikainen, Aalto-yliopisto

 

Työkoneen ohjauksella ja paremmilla säätömenetelmillä tarkkuutta traktorin automaattiohjaukseen

Juha Backman, Aalto-yliopisto

 

Monipuolinen marjantuotanto

 

Mansikan kukintaa ja vegetatiivista kasvua säätelevä geenireitti

Timo Hytönen, HY

 

Mansikan mustalaikku säilyy pohjoisessa ilmastossa

Päivi Parikka, MTT

 

Mesimarjan (Rubus arcticus L.) endodormanssi

Tero Tommila, HY

 

Tunneli ja varastointi lisäävät vadelman satotaimien satoa

Minna Pohjola, HY

 

Ympäristö – minne päästöt karkaavat? I

 

Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valuma-alueella

Mari Räty, MTT

 

Glyfosaatin ja AMPAn jäämäanalyysit pellon valumavesistä ja kiintoaineksesta

Sari Rämö, MTT

 

Vähentääkö rauta- tai alumiinisulfaatti liukoisen fosforin huuhtoumista korkean fosforitilan mailta?

Kirsi Saarijärvi, MTT

 

Lintupajun suojakaistakokeen valumatuloksia 20 vuoden ajalta

Jaana Uusi-Kämppä, MTT

 

Ympäristö – minne päästöt karkaavat? II

 

Onko maatalouden kosteikkosedimentin fosforista kasvinravinteeksi?

Johanna Laakso, HY

 

Turvemaiden viljelyn ympäristöhaittojen vähentäminen

Merja Myllys, MTT

 

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla

Kristiina Regina, MTT

 

Guidelines to assess climate impacts of Finnish food products

Hannele Pulkkinen, MTT

 

Osuustoiminta tuottajien markkinavoimana

 

Osuustoiminnalla korkeampaa tuottajahintaa?

Perttu Pyykkönen, PTT

 

Kansainvälistymisen vaikutukset tuottajaosuuskuntien toimintaympäristöön

Petri Ollila, HY

 

Election of Board Members – Mechanisms and Cultures in Agricultural Cooperatives

Kari Huhtala, PI-Johtamiskoulu

 

Co-operatives as a marketing channel for producers and for poverty alleviation in Tanzania

John Sumelius, HY

 

Karjatilan uudet tuulet

 

Rehuannoksen sulavuuden vaihtelu lypsylehmillä ja sen nopea määritys NIRS-menetelmällä

Marketta Rinne, MTT

 

Lypsykarjatilojen yksikkötuotantokustannuksen muutos

Alina Sinisalo, MTT

 

Suomalaisen maidon vesijalanjälki – tutkimuskohteena uusi indikaattori

Kirsi Usva, MTT

 

Benchmarking pienryhmätoiminnassa kokemusten jako kannustaa maatiloja muutoksiin

Anu Ellä, ProAgria

 

Maatalouselinkeino politiikkamuutosten pyörteissä

 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja Suomen maatalous vuoteen 2020

Jyrki Niemi, MTT

 

Maitokiintiöjärjestelmän poistumisen merkitys Suomessa

Heikki Lehtonen, MTT

 

Maatalouden asema EU:n ja Yhdysvaltain välisessä vapaakauppasopimuksessa

Ellen Huan-Niemi, MTT

 

Ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutukset maatalouteen eri tulevaisuusskenaarioissa

Heidi Rintamäki, MTT

 

Kannattavuus ja tuotavuus

 

Maatalouden rakenne-ennustejärjestelmä ja tilamääräennusteet kannattavuuskirjanpidossa

Arto Latukka, MTT

 

Itseorganisoivan kartan ryvästys paljastaa maatilojen kannattavuusprofiiilit

Mika Sulkava, MTT

 

Productivity of the Dairy Sector in Finland and other Baltic Countries

Xavier Irz, MTT

 

Structural differences in the dairy supply chains of the Baltic Sea countries

Jansik Csaba, MTT

 

Energian käyttö ja säästö maataloudessa

 

Maataloustuotannon energiatehokkuus Suomessa ja eräissä muissa Euroopan maissa

Hannu Mikkola, HY

 

Polttoaineen tiekulutus viljatiloilla

Jussi Esala, SeAMK

 

Maidontuotannon energiankulutus ja energiasäästöt

Mika Turunen, JAMK

 

Energian mittaaminen ja analysointi

Jyrki Kataja, JAMK

 

Rehunkäyttökyvyn jalostus

 

Towards genetic improvement of feed effi ciency in dairy cattle

Martin Lidauer, MTT

 

Jalostettavien ominaisuuksien sekä residuaalisen syönnin taloudelliset arvot maidontuotannossa

Pauliina Hietala, HY

 

Sikojen rehunmuuntosuhteen mittaus ja periytyvyys

Marja-Liisa Sevón-Aimonen, MTT

 

Siniketun (Vulpes lagopus) nahkaominaisuuksien, rehuhyötysuhteen ja koon väliset geneettiset tunnusluvut

Riitta Kempe, MTT

 

Kuminan tie menestyväksi vientikasviksi

 

Suomalaisen kuminaketjun vahvuudet

Marjo Keskitalo, MTT

 

Kuminan kasvinsuojelutarpeet kasvaneet viljelyn yleistymisen myötä

Erja Huusela-Veistola, MTT

 

Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö

Timo Karhula, MTT

 

Kumina auttaa maata parempaan kasvukuntoon

Antti Laine, MTT

 

Palkokasvit ruokinnassa

 

Palkokasvi parantaa kokoviljasäilörehun rehuarvoa

Kaisa Kuoppala, MTT

 

Härkäpapu lypsylehmien valkuaisrehuna

Laura Puhakka, HY

 

Härkäpapu (Vicia faba L.) broilereiden rehuna

Erja Koivunen, MTT

 

Sinilupiinin (Lupinus Angustifolius) vaikutus munivien kanojen tuotantoon ja munan laatuun

Petra Tuunainen, MTT

 

Enemmän kuin energiaa – biokaasua maatilalta

 

Maatilan biokaasulaitos on enemmän kuin energiaa

Sari Luostarinen, MTT

 

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä

Ville Pyykkönen, MTT

 

Biokaasuyrittäjän toimintaympäristö Suomessa, kokemuksia MMMn investointiavustusjärjestelmästä 2008 ja 2010

Sanna Marttinen, MTT

 

Nurmibiokaasun monet kasvot

Arja Seppälä, MTT

 

Millaisten maatilojen kannattaa tuottaa nurmea biokaasuksi?

Pellervo Kässi, MTT

 

Yrityksen kehittäminen ja toimintaympäristö

 

Liiketoiminnan kehittäminen maatilayrityksissä – empiirinen tarkastelu tilojen tulevaisuuden tarpeista

Pasi Rikkonen, MTT

 

Elintarvikevalvonnan kustannukset

Katriina Heinola, MTT

 

Lähiruoan tarjontakonseptien vahvuudet ja haasteet

Lotta Heikkilä, MTT

 

Monialaisuus maatilan strategisena valintana

Margit Närvä, SeAMK

 

Euroopan unionin nimisuojajärjestelmä kertoo elintarvikkeiden alkuperästä

Marjo Särkkä-Tirkkonen, HY

 

Työhyvinvointi ja työn hallinta 

 

Factors affecting occupational safety and health of foreign farm workers in Nordic countries

Tiina Mattila, MTT

 

Maatilayrittäjien työturvallisuuden ja työterveysjärjestelmien kansainvälinen vertailu

Risto Rautiainen, MTT

 

Työhyvinvointi maatiloilla: stressi, työturvallisuus eläinten hoitotyössä ja naisten työolosuhteet maidontuotantotiloilla

Marja Kallioniemi, MTT

 

Uuvuttaako yrittäjyyden vaatimus viljelijät?

Hannu Vesala, Kehitysvammaliitto

 

Työmäärän hallinta, työhyvinvointi ja maatalousyrityksen menestyminen

Janne Karttunen, TTS

 

Ravitsemusgenomiikasta lisäpotkua kotieläintuotantoon

 

A systems biology approach – understanding ruminant physiology

Johanna Vilkki, MTT

 

Maidon rasvataantuman vaikutus kudosten geenitoimintaan lypsylehmillä

Sirja Viitala, MTT

 

A lipidomics approach to understanding lipid metabolism in ruminants

Heidi Leskinen, MTT

 

Diet effect on the rumen microbiota composition in dairy cows

Ilma Tapio, MTT

 

Effect of milk fat depression on energy metabolism in dairy cows

Alireza Bayat, MTT

 

Alkulaktaation maitorasvan taantuman vaikutus lypsylehmien hedelmällisyyteen

Jaana Peippo, MTT

 

Hyvinvoiva maaperä – kaiken alku?

 

Terranimo® – työkalu maan tiivistymisen ennaltaehkäisyyn

Harri Lilja, MTT

 

Maaperätietojen raportointijärjestelmä, MTT:n Taloustohtori -verkkopalvelusovellus

Olli Rantala, MTT

 

Suomen peltomaiden kemiallisen laadun muutokset 1974–2009: viljavuuden kehityssuunnat Valse -seurantatutkimuksessa

Riikka Keskinen, MTT

 

Maan voimakkaan tiivistämisenpitkäaikaiset vaikutukset savimaan kaasunkuljetusominaisuuksiin

Asko Simojoki, HY

 

Nykyaikainen navettateknologia 

 

Sykevälivaihtelu ja käyttäytyminen lypsylehmien reaktiivisuuden mittareina

Jaakko Mononen, MTT/Itä-Suomen yliopisto

 

Validation of the TrackLab positioning system in a cow barn environment

Lilli Frondelius, MTT

 

Lypsylehmien rehunvarastamiskäyttäytyminen ja sen estäminen ruokintakokeissa käytettäessä Insentec RIC:a

Salla Ruuska, Itä-Suomen yliopisto

 

Tilatason progesteronianalysaattorien luotettavuus kiimantarkkailussa

Mikko Järvinen, MTT

 

Siipikarjatalous

 

Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa

Kitty Schulman, Evira

 

Uusia ruokintastrategioita broilerinuorikoiden ruokintaan

Petra Tuunainen, MTT

 

Fytaasientsyymi parantaa rehun fosforin käyttökelpoisuutta ja luiden mineralisoitumista munivilla kanoilla

Jarmo Valaja, HY