Maataloustieteen päivät 2018

Maataloustieteen Päivät 2018 järjestetään Helsingissä Viikissä 10. – 11. tammikuuta. Päivien ohjelma kattaa viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa. Vuonna 2016 Maataloustieteen Päivät kokosivat paikalle yli 500 osallistujaa.

Kevään aikana pyysimme ehdotuksia kokonaisista sessioista Maataloustieteen päiville. Saimme runsaasti sessioehdotuksia, joista olemme koostaneet seuraavat sessiokokonaisuudet:

 • Maatilat mukana tutkimuksessa
 • Kasvitutkimuksen ja biotekniikan rooli uudistuvassa maataloustuotannossa
 • Lajistoltaan monipuolistuva kasvintuotanto
 • Terveydelle haitalliset yhdisteet ja eliöt sadossa
 • Pellon vesitalous, maanparannus ja ravinteiden kierto
 • Biomassojen jalostaminen arvotuotteiksi ja energiaksi
 • Monipuolistuva puutarha-ala
 • Kotieläinten hyvinvointi, terveys ja hedelmällisyys
 • Lypsykarjan rehuhyötysuhde ja jalostus
 • Tulevaisuuden kasvi- ja kotieläintuotanto
 • Uudistuva hevostalous
 • Kilpailukykyinen ja ympäristötehokas lihantuotanto
 • Innovaatioita lammastalouteen
 • Nurmisäilörehut pellolta pötsiin
 • Ruokamarkkinoiden rakenteet ja kilpailukyky
 • Maatalouden indikaattorit ja verkkopalvelut
 • Lähiruoka-alan kasvun eväät
 • Tuotantosairauksien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa
 • Maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
 • Riskienhallinta tuottajan ja hallinnon työkaluna
 • Tuotannon optimointi
 • Työnkäytön tehokkuus ja työhyvinvointi
 • Teknologiasta tuotteeksi
 • Maatilan BIGdata ja sen hyödyntäminen
 • Maatalouden energian käyttö
 • Opetuksen kehittäminen
 • Maatalouden rakenne ennen, nyt ja tulevaisuudessa
 • Ympäristövaikutusten uudet arviointimenetelmät

Kutsumme nyt sinua osallistumaan Maataloustieteen Päivien ohjelmaan tarjoamalla esitelmää tai posteria tutkimuksestasi edellä lueteltuihin sessioihin. Jos et löytänyt listasta esityksellesi sopivaa sessiota voit lähettäessäsi valita Muu vaihtoehdon. Sessiovalinnalla Muu lähetetyistä esityksistä koostetaan tarvittaessa omia sessioitaan. Abstraktin voi lähettää meille sähköisesti 27.8.2017 mennessä osoitteeseen:

https://ilmo.contio.fi/smtsabstract/abstract.aspx

Myöhästyneitä abstrakteja ei huomioida. Lähetä siis abstraktisi ajoissa!

Kirjoitusohjeet:

 • Abstraktin pituus on korkeintaan 3000 merkkiä (ml. välilyönnit)
 • Abstraktin kieli voi olla suomi tai englanti
 • Abstraktin tekstiin ei laiteta viitteitä eikä lähdeluetteloa
 • Kirjoita abstraktin tekstin loppuun 2 – 3 abstraktiasi eniten kuvaavaa asiasanaa omaksi rivikseen: ”Asiasanat: sana1,sana2,…
 • Abstrakti lähetetään yllä olevan linkin kautta ja lähetys tapahtuu syöttämällä pyydetyt tiedot (myös abstraktin teksti) nettisivun kautta. Abstraktia ei siis tarvitse erikseen muotoilla, mutta erikoismerkkien syöttämiseen löytyy sivuilta tarkempi ohje.
 • Toivomme, että abstraktin lähetyksen yhteydessä täytätte kaikki pyydetyt kentät huolellisesti!
 • Elokuussa lähetettävä abstrakti on lopullinen versio, joka tullaan painamaan abstraktijulkaisuun

Asiantuntija-arvioiden perusteella osa abstrakteista valitaan Päivien ohjelmaan esitelmiksi ja osa postereiksi. Esitelmiksi valitaan ensisijaisesti valmiiden tutkimusten tulosten esittelyjä. Postereissa voi esitellä myös alkamassa tai meneillään olevia hankkeita.

Hyväksytyistä esitelmistä ja postereista voi halutessaan lähettää pidemmät kirjoitukset myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen. Tekstit julkaistaan elektronisessa muodossa Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote -sarjassa.

Tarjottujen esitelmien pitäjät ja posterinäyttelyyn osallistuvat tutkijat maksavat Päivien normaalin osallistumismaksun.

Tervetuloa luomaan korkeatasoista maataloustieteellistä tapahtumaa!